شعرترکی یارب

 

ائدیلّر غصّه دن زاری

اونین اول یار و غمخواری

ائشید سن ناله سین باری

ندا وئر تک دی میداندا

 

عجب نامرد اولؤب دوران

اولؤب بییچاره دای انسان

گل ائیله دردینه درمان

جفادیر قالسا بحراندا

 

سلاطین ظلم ائدیر شاهیم

چاتیبدیر عرشه داد آهیم

امیدیم سن سن آللاهیم

بیزی ائت یاری هرآندا

 

قاتیبلار کلّ دنیانی

توکیلّر بی گنه قانی

گل ایندی قورتار انسانی

بلادن واردی هر یاندا

 

شعر : زعفر نظرزاده زاهد فخرآبادیچهارم شهریور یکهزارو سیصدو نود و دو

/ 0 نظر / 16 بازدید